Astangajooga

Astangajoogaa luonnehditaan usein liikunnalliseksi, fyysiseksi ja dynaamiseksi joogaksi. Tämä onkin totta, jos ajattelee asentoharjoituksen vaativuutta ja näyttävyyttä sekä sen lihaskuntoa, terveyttä ja elinvoimaa lisäävää vaikutusta. Astangajooga on kuitenkin paljon muutakin kuin kehoa venyttävä ja voimistava harjoitus. Kun jooga-asentoihin yhdistetään tietoinen hengitys, katseen kohdistaminen ja mielen keskittäminen, harjoitus paitsi kehittää hyvää kehonhallintaa myös parantaa aistien hallintaa ja laajentaa tietoisuutta omasta itsestä. Sri K. Pattabhi Joisin mukaan astangajooga on polku, joka johtaa meidät "itsessämme olevan hengen luokse" eli kohti omaa todellista olemustamme.

Astangajooga tarkoittaa kahdeksaa haaraa, jotka tietäjä Rishi Patanjali kirjoitti aforismien muotoon teokseensa Yoga Sutra jo noin 2000 vuotta sitten. Hänen tekstinsä pohjautuvat kuitenkin vielä vanhempiin kirjoituksiin eli vedoihin sekä niitä edeltäneeseen ns. oraaliseen kauteen, jolloin opetukset kulkivat ainoastaan suullisena perimätietona gurulta oppilaalle.

Astangajoogassa yhdistyvät useat joogan lajit. Se on 99-prosenttisesti käytännön harjoitusta, joka koostuu asento- ja hengitysharjoituksista sekä tiettyjen suotuisten asenteiden (yama ja niyama) noudattamisesta. Joogateoria, jota voi lukea aidoimmillaan vanhoista pyhistä kirjoista, käsittää vain murto-osan harjoituksesta. Kirjat voivat osoittaa meille joogan tien, mutta käytännön harjoitus on ainoa tapa puhdistaa kehon ja mielen tukokset, aktivoida fyysiset, henkiset ja mielen voimavarat sekä saavuttaa sisäinen rauha ja onnellisuus.

Joogaharjoitus perustuu pitkälti hengitykseen ja siihen, että prana eli puhdas ilma puhdistaa ja elävöittää kehoa ja mieltä. Hengityksen ja asentojen yhdistäminen vinyasa-menetelmän avulla sekä lihaslukkojen (mula bandha ja uddiyna bandha) supistaminen lämmittävät kehoa kokonaisvaltaisesti, jolloin sen venyttäminen on mielekästä ja turvallista. Lämpö ja hikoilu puolestaan käynnistävät perusteellisen puhdistumisprosessin, jossa ovat mukana niin sisäelimet, lihakset ja hermojärjestelmä kuin aistinelimet, aivot ja mielikin.


"Harjoittele ja kaikki tapahtuu." – Sri K Pattabhi Jois


Astangajoogan muutamia vaikutuksia

  1. Kiinteyttää ja notkistaa lihaksia, poistaa turhaa rasvaa ja saa aikaan kevyen ja energisen olon
  2. Poistaa epäterveellisistä elämäntavoista aiheutuneita myrkkyjä ja palauttaa hukatun elinvoiman takaisin kehoon
  3. Parantaa hapenottokykyä, hengityksen laatua ja hengityksen tiedostamista
  4. Rauhoittaa mieltä ja parantaa keskittymiskykyä, muistia ja luovuutta
  5. Terapia lähes kaikkiin lihasjännityksiin, kipuihin, sisäelinten ja suoliston toimintahäiriöihin, luuston virheasentoihin sekä sairauksiin
  6. Vähentää lihasrevähdysten ja loukkaantumisten riskiä
  7. Lisää henkistä tiedostamista ja herkkyyttä
  8. Parantaa vastustuskykyä, kestävyyttä ja aineenvaihduntaa
  © 2005-2013 Petri Räisänen. All rights reserved